กระทรวงเกษตรฯ มุ่งขับเคลื่อนระบบอาหารไทยในเวที UNFSS เน้นการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรฐานด้านระบบอาหาร การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้บริโภค

25 กันยายน 2021 15:00:53